מט"י ראשון לציון (ע"ר) ההצלחה שלך היא - המומחיות שלנו
רחוב עין הקורא 34, ראשון לציון 75271 טלפון : 03-9674704, פקס : 039674094 office@matirishon.org.il
מט"י ראשון לציון פועל במימון הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד התעשייה, המסחר והתעסוקה ובפיקוחו
עקבו אחרינו ברשת
  
קורס הכנה לבחינה בדיני מתווכים

לקבלת רישיון לעסוק בתיווך מקרקעין

 

 7מפגשים שבועיים, בין השעות: 21:00 – 17:00

במט"י – רח' עין הקורא 34 ראשל"צ (צמוד לתחנה המרכזית הישנה)

עלות הקורס – 980 ₪ (ניתן לשלם בתשלומים)

 

סעיף 5(א) לחוק המתווכים מונה את התנאים לקבלת הרישיון, למי שהינו:

* אזרח או תושב של מדינת ישראל שמלאו לו 18 שנים 
* הוא אינו פושט רגל

* ללא עבר פלילי

* הוא עמד בהצלחה בבחינה לקראת קבלת רישיון תיווך במקרקעין

 

הרישום לבחינה מתבצע באופן פרטני ע״י כל נרשם באופן עצמאי!

כנסו לאתר של רשם המתווכים:

 

תכנית הקורס:

1. דיני חוזים

חוק החוזים (חלק כללי) התשל"ג -1973הגדרת חוזה; זיכרון דברים; חוזה מכר מקרקעין;  חוזה שכירות מקרקעין; מנגנוני הצמדה ושמירה על ערך הכסף. חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה) התש"ל 1970, חוק הגנת הצרכן התשמ"א  1981  חוק החוזים האחידים התשמ"ג 1983

 

2. דיני מקרקעין

חוק המקרקעין התשכ"ט 1969, זכויות במקרקעין, בעלות,  חכירה, שכירויות, משכנתאות, בעלות משותפת במקרקעין ופירוק שיתוף; בתים משותפים, רכוש משותף, הצמדות.

דרכי איתור מידע על בעלותו שעבודים של נכסים: לשכת רישום המקרקעין, נסח רישום מקרקעין, רשם המשכונות, מינהל מקרקעי ישראל וחברות משכנות, מנהל אזור יהודה ושומרון, משכון ורישום משכון.

 

3. דיני מינהל מקרקעי ישראל

חוזה פיתוח עם מינהל מקרקעי ישראל, חוזה חכירה עם מינהל מקרקעי ישראל, דמי הסכמה, דמי היוון,

חוק הגנת הדייר, חוק רישוי עסקים.

 

4. דיני התכנון והבנייה

מוסדות תכנון: מועצה ארצית,  ועדה מחוזית,  ועדה מקומית,  ועדה מרחבית, ועדת ערר לפיצויים והיטל השבחה; תוכניות בניה: תוכנית מיתאר ארצית, פינוי ובינוי, תמ"א (38) וכו'.

חיזוק  בתים משותפים מפני רעידות אדמה.

 

5. דיני מכר דירות, דיני ירושה

חוק המכר (דירות), חוק המכר (דירות))( הבטחת השקעות של רוכשי דירה)

חוק הירושה, מכירת נכס  יעיזבון על ידי עיזבון או מנהל עיזבון

 

6. דיני מתווכים

חוק המתווכים , תקנות המתווכים. חובות ואיסורים על מתווך במקרקעין;

עיקרי פסיקה בנושא תיווך במקרקעין, חוזים ומקרקעין.  דיני עונשין החלים על מתווכים

 

7. דיני מיסוי מקרקעין
מס שבחהיטל השבחה, מס רכישה; מס ערך מוסף בעסקאות מקרקעין; מכירת נכסים אגב הסכם גירושין;
חוק  שמאי מקרקעין, חוק ההוצאה לפועל. חוק שמאי מקרקעין,  כינוס נכסים לפי חוק ההוצאה לפועל

 

 

 

פרטים והרשמה - במט"י ראשל"צ

בטל'    03-9674704   פקס 03-9674094

 כתובתנו: רח' עין הקורא 34 ראשל"צ (צמוד לתחנה המרכזית הישנה)

     office@matirishon.org.

קורס הכנה לבחינה בדיני מתווכים

לקבלת רישיון לעסוק בתיווך מקרקעין

 

 7מפגשים שבועיים, בין השעות: 21:00 – 17:00

במט"י – רח' עין הקורא 34 ראשל"צ (צמוד לתחנה המרכזית הישנה)

עלות הקורס – 980 ₪ (ניתן לשלם בתשלומים)

 

סעיף 5(א) לחוק המתווכים מונה את התנאים לקבלת הרישיון, למי שהינו:

* אזרח או תושב של מדינת ישראל שמלאו לו 18 שנים 
* הוא אינו פושט רגל

* ללא עבר פלילי

* הוא עמד בהצלחה בבחינה לקראת קבלת רישיון תיווך במקרקעין

 

הרישום לבחינה מתבצע באופן פרטני ע״י כל נרשם באופן עצמאי!

כנסו לאתר של רשם המתווכים:

 

תכנית הקורס:

1. דיני חוזים

חוק החוזים (חלק כללי) התשל"ג -1973הגדרת חוזה; זיכרון דברים; חוזה מכר מקרקעין;  חוזה שכירות מקרקעין; מנגנוני הצמדה ושמירה על ערך הכסף. חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה) התש"ל 1970, חוק הגנת הצרכן התשמ"א  1981  חוק החוזים האחידים התשמ"ג 1983

 

2. דיני מקרקעין

חוק המקרקעין התשכ"ט 1969, זכויות במקרקעין, בעלות,  חכירה, שכירויות, משכנתאות, בעלות משותפת במקרקעין ופירוק שיתוף; בתים משותפים, רכוש משותף, הצמדות.

דרכי איתור מידע על בעלותו שעבודים של נכסים: לשכת רישום המקרקעין, נסח רישום מקרקעין, רשם המשכונות, מינהל מקרקעי ישראל וחברות משכנות, מנהל אזור יהודה ושומרון, משכון ורישום משכון.

 

3. דיני מינהל מקרקעי ישראל

חוזה פיתוח עם מינהל מקרקעי ישראל, חוזה חכירה עם מינהל מקרקעי ישראל, דמי הסכמה, דמי היוון,

חוק הגנת הדייר, חוק רישוי עסקים.

 

4. דיני התכנון והבנייה

מוסדות תכנון: מועצה ארצית,  ועדה מחוזית,  ועדה מקומית,  ועדה מרחבית, ועדת ערר לפיצויים והיטל השבחה; תוכניות בניה: תוכנית מיתאר ארצית, פינוי ובינוי, תמ"א (38) וכו'.

חיזוק  בתים משותפים מפני רעידות אדמה.

 

5. דיני מכר דירות, דיני ירושה

חוק המכר (דירות), חוק המכר (דירות))( הבטחת השקעות של רוכשי דירה)

חוק הירושה, מכירת נכס  יעיזבון על ידי עיזבון או מנהל עיזבון

 

6. דיני מתווכים

חוק המתווכים , תקנות המתווכים. חובות ואיסורים על מתווך במקרקעין;

עיקרי פסיקה בנושא תיווך במקרקעין, חוזים ומקרקעין.  דיני עונשין החלים על מתווכים

 

7. דיני מיסוי מקרקעין
מס שבחהיטל השבחה, מס רכישה; מס ערך מוסף בעסקאות מקרקעין; מכירת נכסים אגב הסכם גירושין;
חוק  שמאי מקרקעין, חוק ההוצאה לפועל. חוק שמאי מקרקעין,  כינוס נכסים לפי חוק ההוצאה לפועל

 

 

 

פרטים והרשמה - במט"י ראשל"צ

בטל'    03-9674704   פקס 03-9674094

 כתובתנו: רח' עין הקורא 34 ראשל"צ (צמוד לתחנה המרכזית הישנה)

     office@matirishon.org.